Logo

GDPR &
Integritetspolicy

GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) Ny lag Från den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning fullt ut. Dataskyddsförordningen gäller som lag i Sverige.

Personbiträde
Clearly AB behandlar personuppgifter för våra kunders räkning. Vi biträder våra kunder med att utföra hantering av löner. Vi är därmed personuppgiftsbiträde åt våra kunder. Våra kunder är personuppgiftsansvariga. Därför har vi upprättat nya avtal mellan Clearly AB och Clearly AB befintliga kunder. Det är uppdaterade villkor i uppdragsbrevet, nya allmänna villkor samt ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal. För alla nya kunder upprättar vi, från och med 1 maj 2018, avtal med de nya villkoren samt personuppgiftsbiträdesavtal.

Underbiträde
Clearly AB anlitar underbiträden vilka är delaktiga i behandlingen av personuppgifter. Det är leverantörer som för vår räkning lagrar datainformation i det s.k. molnet. Följande underbiträden anlitas av Clearly AB; Visma SPCS AB, Växjö

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter som Clearly AB kommer att behandla är av följande slag: kontaktuppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadresser, uppgifter om anställning som t.ex. anställningsnummer, avdelningstillhörighet, befattning och anställningstid, uppgifter om hälsa och frånvaro, t.ex. läkarintyg och uppgifter om sjukfrånvaro, tjänstledighet eller föräldraledighet, facklig tillhörighet, uppgift om medlemskap i Svenska kyrkan (kyrkoskatt), Personnummer/samordningsnummer och uppgifter om ekonomiska förhållanden som t.ex. bankkontouppgifter, uppgifter om lön och andra förmåner, försäkringsuppgifter, fordonsuppgifter, bankkontonummer, och löneuppgifter (lönelistor).

Integritetspolicy

Systemsäkerhet
Samtliga tjänster uppfyller Dataskyddsförordningens krav på hantering av personuppgifter. Vi arbetar proaktivt med att förhindra obehörig åtkomst till systemen. Tillsammans med en tredjepart utför vi kontroller på våra system för att hitta och rätta till eventuella brister som påpekas. Vi förbättrar kontinuerligt säkerhetsfunktioner för att minimera risker och uppdaterar kontinuerligt våra system.

Clearly AB värnar om din personliga integritet.
Det gör vi genom att alltid sträva efter att ha en hög nivå av dataskydd. Vår integritetspolicy beskriver hur vi behandlar din personliga information och vad du har för rättigheter. Du har alltid möjlighet att kontakta oss om du har några frågor. Vi vill att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Några exempel är foton, namn, personnummer, medlemsnummer, ljudfiler och filmer. Även olika slags elektroniska enheter, som IP-adresser är personuppgifter om den kan kopplas till en person. Behandling av personuppgifter är allt som förekommer med personuppgifterna. Varje handling som vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, strukturering, registrering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Enligt Dataskyddsförordningen är känsliga personuppgifter; uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in? Clearly AB är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar kommer från något av följande: - Du har själv lämnat dem till oss - Dina användaruppgifter i våra system - Insamling genom tredje part exempelvis offentliga register

Kan andra komma åt dina personuppgifter?
Vi delar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part. Var behandlar vi dina personuppgifter? Alla dina personuppgifter hanteras och lagras inom EU. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive syfte. Du har även rätt att rätta till dina uppgifter ifall de skulle vara felaktiga. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i följande fall: - Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften de samlats in - Om personuppgifterna behandlas olagligt - Om du invänder mot vår intresseavvägning, om din invändning väger tyngre än vårt intresse - Om du invänder mot behandling i direktmarknadsföringsändamål Om vi har lagliga skyldigheter att hantera dina personuppgifter kan vi behöva neka till din begäran om radering. Du har rätt till dataportabilitet om behandlingen av dina personuppgifter bygger på samtycke. I dessa fall har du rätt att få de uppgifter som rör dig som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? Namn och mejladress. Cookies för att förbättra din upplevelse på våra webbplatser Vad är kakor? Kakor eller cookies är textfiler som sparas i din webbläsare eller på din dator.

Vilka kakor använder vi?
Clearly AB använder följande kakor: Sessionskakor, tillfälliga kakor som försvinner när du stänger din webbläsare eller dator - Beständiga kakor, kakor som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller tills de går ut - Tredjepartskakor, kakor från en tredjepart, framförallt för analyser t.ex. Google Analytics. Kakorna vi använder är till för att förbättra din upplevelse. Vi använder exempelvis kakor för övergripande analys på vår webbplats. Kan du själv styra över kakorna? Ja, i din webbläsare kan du ändra inställningarna för användningen av kakor. Du kan till exempel blockera alla kakor, acceptera bara förstapartskakor eller radera kakor när du stänger av din webbläsare.

Kontakt
Om du har några frågor eller funderingar kan du alltid nå vårt dataskyddsombud på Clearly AB, Skärgårdsvägen 158 139 36 Värmdö, Sverige. E-post: lina.ylander@clearlyab.se Ändringar kan ske i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid att nå på vår hemsida. Vid större uppdateringar kommer vi kontakta dig som kund så att du alltid vet vad som gäller.

Can you see Clearly now?
Can you see
Clearly now?

Här finns vi!

Våra kontor

Clearly AB
Skärgårdsvägen 158
139 36 Värmdö

Mäster Samuelsgatan 36
111 57 Stockholm

Copyright © 2021GDPR / Integritetspolicy